HUSABY HEMBYGDSFÖRENING
PROGRAM – HÖSTEN 2023

onsdag 20 sept. kl. 18.30

Berättarkväll: Gräv där du står. Om livsmedel, odling,
hantering och konservering. Olof Månsgårdens skafferi
medverkar.

onsdag 11 okt. kl. 18.30

Berättarkväll: Vem har bott där du bor? Fokus: Skälvum. Förhoppningsvis start av en studiecirkel.

onsdag 15 nov. kl. 18.30

Berättarkväll: Kiosken som samlingsplats. Om kiosker i allmänhet och Husabykiosken i synnerhet.

onsdag 13 dec. kl. 18.30

Julfest med litet julbord (till självkostnadspris). Samtal om julens traditioner.
Anmälan till Hild Sophie Gustafsson, 070-466 43 45, senast 8/12.

För 2024 planerar vi preliminärt årsmöte söndag 24/3.
Har du idéer om programpunkter eller andra aktiviteter i hembygdsgården, så hör av dig. Likaså om du
har idéer till artiklar i vår årsskrift.

Du vet väl att du kan hyra hembygdsgården för föreningsmötet eller släktträffen.

Uthyrning genom Hild Sophie Gustafsson, 070-466 43 45.

Alla är välkomna till hembygdsgården. Är du inte medlem ännu så kontakta ordförande Kjell Gustafsson, 070-624 00 36.

Medlemsavgift: 150 kr (Bg. 5785-9712) inkl årsskrift.
Reservation för ändringar i programmet.
Husabyortens Hembygdsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Götene