Torpinventering i vår förening?

Onsdagen den 27 nov berättade representanter för Forshem-Fullösa och Holmestads hembygdsföreningar  om sina erfarenheter av genomförda/pågående inventeringar.  Båda föreningarna gav oss både inspirerande och ingående detaljer kring sina arbeten som varat under ett flertal år. Här fanns härliga historier kring detektivarbete på kartan men också ute i skog o mark. Inventeringarna har naturligtvis också inneburit insikt i människors livsöden och vardag under historiens gång. En stor del är också att man lätt kommer in på betydelsen av olika kartnamn. Här är västgötskan en viktig kunskap! Det visar sig att kartritarna sällan var lokala förmågor och missuppfattade ofta olika ortsnamn. För en utsocknes kan ordet myra gärna bli ”myran” istället för ”myren”.

Mycket av grunden i arbetet har varit framförallt varit att studera kartor. Här har den häradsekonomiska kartan varit viktig del men även storskiftes- och generalstabskartor.

Föreningarna har haft lite olika upplägg och syfte med  inventeringarna. Forshem-Fullösa har från början inriktad sig på att få fram en samlande karta för de olika torpen med skyltar på respektive boplats. Holmestad har först o främst haft tanken på att återskapa bilder och berättelser om varje ställe i samlad form.

Båda arbetssättet medger stora möjligheter att föra torpens historia vidare och kanske kan vår förening genomföra något med underlag från båda arbetssätten. Nu får vi se om detta möte gett inspiration till något liknande i Husabyortens Hembygdsförening regi. En torpinventering har genomförts tidigare men det är några år sedan. Därför har bl a skyltar mm försvunnit från våra marker.

Mötet avslutades som vanligt med kaffe och hembakat.