Kjell Gustafsson valdes till ny ordförande när vår förening hade årsmöte i söndags 24 aug. Sölve Johnsson avtackades samtidigt efter 15 år som ordförande.  – Vi har lyckats att var kreativa och skapat mycket nytt tillsammans i föreningen. Här nämnde Sölve även våra berättarkvällar, marknader och slåtterängen Sigfridsliden. Hembygdsgården är central liksom samarbetet med andra aktörer. Han önskade också Kjell som ny ordförande lycka till. Sölve kommer fortsatt att finnas med i föreningens verksamhet och blev också tilldelad ett hedersmedlemsskap. Dessutom avtackades vår sekreterare Kristina Jonegård som avgick ur styrelsen samt Alf Nyström som slutade i trädgårdskommittén.

Årsmötesförhandlingarna  leddes av Göran Englund och bl a valdes Anna Mogren in som ny i styrelsen. Föreningen har ett flertal viktiga arbetsgrupper/kommittéer som också valdes på mötet och är en del av kärnan i föreningens verksamhet.

Verksamheten för resten av året är osäker men nästa aktivitet som är planerad är en berättarkväll utomhus till fots vid Loftarebacken i september.