Lördagen den 19 sep samlades ett 35-tal intresserade för följa klevakanten vid Martorps övre parkering bort till Loftarebacken. Lars-Åke Paulsson och Kjell Gustafsson kryddade expeditionen med  både fakta och historier om hur livet levdes förr i området. Vi startade vid fastigheten som kallas för Mössan och fortsatte ner mot den gamla byn Norrträlje. Här fanns fortfarande spår efter den gamla fägatan som gick från byn och fångade upp kreaturen som betat uppe i slänten med en strutliknande stenhagsformation.  Under flera århundranden tillbaka vara Kinne-Kulle nästan träd och slylöst till skillnad mod dagens yviga grönska. Vi fortsatte stigen bort mot Loftarebacken och gick bl a förbi resterna av fastigheten Skärpingen där två bröder Larsson bl a bodde med sina familjer.  Även om det säkert var mycket slit för att klara av vardagslivet så hade de i alla fall en mäktig utsikt över landskapet! Framme vid Loftarebacken berättades historier och livsöden kring torpen som ligger där. Här finns även ett lusthus med vid utsikt över bygden och ut över Vänerns vatten med Lidköping i fjärran. Här intogs även innehållen i fikakorgarna  och rundan avslutades med en sväng över Blombergs slott och även förbi smed och skogvaktarboställe.